Monday, August 25, 2008

MAKLUMAT

1.0 Visi Sekolah
Sekolah Band 3 2014

2.0 Misi Sekolah
Mencemerlangkan semua aspek pengurusan sekolah bagi merealisasikan visi sekolah yang ditetapkan.

3.0 Pernyataan Misi Sekolah
Bahawa sesungguhnya misi Sekolah Menengah Kebangsaan Kijal, Kemaman ialah untuk mendidik pelajar dengan ilmu pengetahuan dan berketrampilan supaya menjadi insan kamil yang boleh menghadapi cabaran pada masa depan.

4.0 Piagam PelangganKami sentiasa bersedia memberikan perkhidmatan yang mesra, adil dan saksama kepada pelanggan seperti berikut:-
Sentiasa berusaha menyelesaikan masalah anda dengan segera.
Melayani sebarang pertanyaan dengan mesra dan menjelaskannya dengan baik.
Menyampaikan maklumat yang diperlukan dengan cepat dan tepat.
Mengurus segala surat-menyurat berhubung dengan pelajar dengan segera.
Berusaha mewujudkan hubungan erat dengan ibu bapa pelajar pada sepanjang masa.
Sentiasa mementingkan masa untuk meningkatkan keefisyenan bekerja.
Sentiasa bersedia menerima sebarang teguran dan pandangan untuk kemajuan sekolah.

No comments: